Phòng

Với thiết kế mộc mạc với chạm phía bắc châu Âu, mỗi đơn vị được tế nhị sắp xếp. Đồ gỗ nội thất và tiện nghi tắm mang nhãn hiệu đặc trưng. Thông qua các cửa sổ lớn, bạn có thể thưởng thức các quan điểm mới mẻ của Hồ Nhĩ Hải.